Rent A Bike Safe Plan

Rent A Bike Safe Plan
Jan de Jonge fietsverhuur Burgh Haamstede

Met het Rent A Bike Safe Plan fiets u onbezorgd! U kunt rekenen op pechhulp bij een defect aan uw huurfiets. Bovendien hoeft u zich geen zorge te maken bij schade of zelfs diefstal. En dat voor slechte een kleine vergoeding per huurfiets. Dat is nog eens onbezorgd fietsen!

 

 Rent A Bike Safe Plan fietsverhuur Nl

Huurreglement

 1. De huurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben afgeleverd.
 2. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde object toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het object aan de verhuurder voldoen. Bij deelname aan het Rent A Bike Safe Plan van verhuurder vervallen deze kosten. Het eigen risico van de huurder bedraagt in dit geval € 25,- per fiets, € 50,- per elektrische fiets of een MTB of € 100,- voor een tandem of bakfiets. Het Rent A Bike Safe Plan vergoedt niet:
  1. Schade die is ontstaan en/of verergerd: a. met toestemming van de huurder en/of een andere belanghebbende; b. door opzet en/of al dan niet bewuste roekeloosheid; c. en/of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de huurder en/of een andere belanghebbende;
  2. Indien de huurder in geval van diefstal geen fietssleutel en proces-verbaal van diefstalaangifte kan overleggen.
 3. De verhuurder is te allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.
 4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag, dat het object later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een boete van € 20,- voor iedere dag dat het object te laat wordt teruggebracht. Daarnaast kan de verhuurder een vergoeding in rekening brengen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen.
 5. Te allen tijde is verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
 6. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het object, huurderving daarbij niet inbegrepen.
 7. De huurder zal als een goed beheerder het aan hem verhuurde object verzorgen.
 8. De huurder draagt ten volle de wettelijk aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 9. Bij elke voortijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.
 10. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
 • De trottoirbanden op en af te rijden.
 • Met de voertuigen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
 • Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.
 • Op het strand of in de duinen te rijden.

Rent A Bike Safe Plan fietsverhuur DE

Mietvorschriften

 1. Der Mieter/die Mieterin bestätigt, das gemietete Objekt in gutem Zustand erhalten zu haben. Der Mieter/Mieterin bestätigt das gemietete Objekt in gutem Zustand zurück zu geben.
 2. Unabhängig von der Schuldfrage haftet der Mieter/die Mieterin für entstandene Schäden am gemietetem Objekt, so als Diebstahl sowie anderen Schäden, die, wie auch immer und wie dann auch, durch den Mieter selbst oder durch Dritte verursacht wurden. Die hierdurch entstehenden Kosten für Reparation sowie Kosten für Ersatz, inbegriffen die von beschädigten Teilen, sind spätestens am vereinbartem Abgabetag des gemietetem Objekts an den Vermieter zu zahlen in diesem Fall € 25,- pro Fahrrad, € 50,- pro E-Bike oder € 100,- pro Tandem und Lieferdreirad. Der Rent A Bike Safe Plan kompensiert nicht;
  1. Schäden der verursacht und/oder verschlimmert ist: a. mit Zustimmung des Mieters und/oder einer interessierten Partei; b. durch Absicht und/oder Rücksichtlosigkeit; c. durch nennenswerte Fehler des Mieters und/oder einer interessierten Partei, ob bewusst oder unbewusst;
  2. Wenn der Mieter im Falle eines Diebstahls kein Fahrradschlüssel und kein Prozes Verbal-format des Fahrraddiebstahls Bei Teilnahme an dem Rent A Bike Safe Plan wird auf diese Gebühren verzichtet. Der Überschuss des Mieters ist in.
 3. Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger unsachgemäßer Behandlung des gemieteten Objektes durch den Mieter/die Mieterin ist der Vermieter berechtigt, den Mietvertrag ersatzlos für beendet zu erklären.
 4. Bei Überschreitung der vereinbarten Mietdauer, welches die Schließungsstunde des vereinbarten Rückgabetermins ist, wird dem Mieter/Mieterin für jeden Tag den das gemietete Okjekt zu spät zurückgebracht wurde die volle Tagesmiete angerechnet, zuzüglich € 20,- Vertragsstrafe. Zusätzlich kann der Vermieter einen Schadenersatz fordern, sowohl für bestehenden als zukünftigen Schäden.
 5. Der Vermieter ist zu allen Zeiten berechtigt, bei eventuellen Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch des gemieteten Objektes durch den Mieter/Mieterin enstanden sind, die geleistete Kaution einzubehalten. Dieses hat keinen Einfluß auf sein gesetzliches Recht die volle Höhe der enstandenen Re parationskosten zurück zu fordern zuzüglich eventuellen Schadenersatzes bei entstehendem Mietausfall.
 6. Bei Diebstahl ist der Mieter/Mieterin dafür verantwortlich den Tageswert des gemieteten Objektes zu ersetzen, Mietausfall nicht inbegriffen.
 7. Der Mieter/Mieterin stimmt zu das vom ihm/ihr gemietete Objekt sorgsam und gemäß den Mietvorschriften zu behandeln.
 8. Der Mieter trägt die volle gesetzliche Verantwortlichkeit für die Schäden die Dritten zugefügt wird.
 9. Bei vorzeitiger Rückgabe des gemieteten Objektes besteht kein Anspruch auf anteilige Rückerstattung der Tagesmiete.
 10. Neben dem Respektieren von Verkehrsregeln und den örtlich geldenden Polizei Regelement ist es streng verboten
 • Die Bordsteinkanten rauf und runter zu fahren
 • Mit den Fahrzeugen während des Fahrens gegen einander zu stoßen
 • Mehr Personen zu transportieren als zulässig
 • Auf dem Strand oder in den Dünen zu fahren einreichen kann.

 


TerugDeel het met uw vrienden!


Openingstijden

Maandag:  9.00-17.00
Dinsdag:  Gesloten
Woensdag:  9.00-17.00
Donderdag:  9.00-17.00
Vrijdag:  9.00-17.00
Zaterdag:  9.00-17.00
Zondag:  Gesloten
 

Wilt u dinsdag of zondag huren? Dat kan. U kunt de fietsen dan maandag of zaterdag ophalen om 16.45 uur .

Afwijkende dagen
31 maart 2024 (1e Paasdag gesloten):   Gesloten
1 april 2024 (2e Paasdag gesloten):   Gesloten


Contactgegevens

Facebook